Leder – høsten 2016

dilara-1

Leders hjørne . Det er ikke alltid like lett å være en leder og finne posisjonen i systemet .Jeg har ihvertfall lært at leder skal gå i forveien og lede styre og medlemmene til satte mål. Så kommer definisjonen om våre mål ,jeg lister opp vår visjon og mål slik at alle er klar over det .I skrivende stund er vi 240 medlemmer og øker stadig ,vi må være forberedte på å møte nye utfordringer.


Mål for Fjell og Skoger Karate Klubb

  1. Inkludere alle uansett alder og ekspandere med god medlemsmasse.
  2. Tilby lav-terskel tilbud innen karate,sportskarate til det lokale miljøet.
  3. Klubbstyring skal være enkel og transparent.
  4. Proaktivt utdanne alle involverte innen både trenings teknikk og regler/rutiner for sunn klubbdrift.
  5. Søke og etablere samarbeid med andre eksisterende lag og foreninger for å øke tilbudet både idrettslig og kulturelt.

Ved siste årsmøte ble en del saker summert som positive og en del som krevde tiltak for å nå ferdigstillelse. Disse tiltakene blir til prosjekt som blir morsomt og artig å få fullført .De tiltakene som det settes fokus på nå er å faktisk nå ungdommen ,især jenter 13-19 år og få aktivisert disse,itillegg kommer det et prosjekt om dugnad . Med årsplan for 2016 så har vi en god del morsomme dager i vente ,jeg håper vi får gjennomført og videreført de prosjektene som allerede er igangsatt. Klubben er registrert inne i Frivillighetsregisteret og med det håper jeg vi også får inn en del midler gjennom grasrotandelen .   Dilara Yildirim Leder Fjell & Skoger Karate Klubb .

Ennå ingen kommentarer

Legg til en kommentar