Retningslinjer for trenere

SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL:

 • Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren
 • Positive erfaringer med trening og konkurranse
 • Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
 • At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger
 • Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre
 • Vær et godt forbilde
 • Møt presis og godt forberedt til hver trening
 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator
 • Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine
 • Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen
 • Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren
 • Vis god sportsånd og respekt for andre
 • Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet
 • Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter

INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV:

 • En målrettet plan
 • Progresjon i opplevelser og ferdigheter
 • Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser
 • Effektiv organisering
 • Saklig og presis informasjon
 • Kreative løsninger
 • Respekt ,disiplin ,ærlighet og vennskap

Organisasjonsplan for SFKK vedtatt på årsmøtet 2016.. 15
Fleksibilitet ved problemløsning Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon

Mobbing Mobbing har blitt et problem i det norske samfunnet både på sms og mail. Dette er noe idretten ikke akseptere. Klubben bør her sette opp regler og konsekvenser hvis det forekommer mobbing i klubben.

Seksuell trakassering Idretten tiltrekker seg dessverre personer som ikke kommer til oss pga idretten vi utfører, men for å finne lette offer for sine egne laster. En bør ha regler for dette i klubben på hvordan er skal håntere dette. Siden under er retningslinjer som kan være til hjelp. https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/retningslinjer/brosjyre_seksuell-trakassering_norsk_web.pdf

Alkohol Her er idrettsforbundet sin holdning til alkohol denne kan dere benytte eller lage egen for idrettslaget

Vi er en Karateklubb basert på Fjell i Drammen med treningsgrupper i Sande og i Mjøndalen . Fokuset vårt er å tilby aktivitet til både barn og unge gjennom Karate. Klubben tilhører og praktiserer stilarten Kyokushinkai .Vi har alltid plass til alle fra barn til pensjonister. Vi bruker aktivitet som en plattform for dialog for integrering .

Malik Dilnawaz,