Om oss

Bydel Fjell har over lengre tid hatt mangel på et treningstilbud særlig for barn i alderen 5-16 år. Etter et samarbeid med nærmiljøet og respons herifra Da det ikke har vært noe drift i Skoger Kampsportlag har klubben ligget død aktivitets messig. Klubben ble kontaktet av Fjell Trim & Aktivitetsforening for engasjement innen sportskarate og jiu-jitsu for barn . Prøveprosjektet har dratt i gang en god del aktivitet og en vilje til å drive klubben videre .

Idrettslagets formål
Skoger og Fjell Karateklubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Respekt, disiplin ,ærlighet og vennskap
Organisasjonsplan for SFKK vedtatt på årsmøtet 2016.. 5

Visjon
Skoger og Fjell Karateklubb skal være en sosial og inkluderende klubb som gir en følelse av tilhørighet Til et godt miljø. Verdigrunnlaget

Skoger og Fjell Karateklubbs verdier:

  • Inkludering
  • Vennskap
  • Disiplin
  • Velvære.
  • Ærlighet
  • Respekt

Virksomhetsideen
Fjell og Skoger Karateklubb skal tilby karatetrening for lokalmiljøet og være en pådriver for inkluderingsarbeid. Det skal være høy faglig kompetanse i samarbeid med andre kampsportklubber og institusjoner som Senter for oppvekst, Uteteamet og Bufetat. Klubben jobber for å vokse og bli et trygt sted hvor individer skal vokse som medmennesker samt bli trygge på seg selv.

Hovedmål
Være åpen fore rekruttering på tvers av kjønn og alder og ha en stabil medlemsmasse på over 100 personer. Arrangere interne klubbstevner med fokus på barneidrett og bredde. Inkludere alle selv om vedkommende ikke har økonomi til å betale for seg .

Delmål
Være representert i bydelen Fjell ved arrangementer .

Utvikler rekrutteringsmateriell
Kurse alle som har mulighet via lokale idrettskretsen og Kampsportforbundet.

Virkemiddel
Hovedmål Skoger og Fjell Karateklubb skal være den mest fremgangsrike klubben i kommunen

Delmål
Skal være åpen for alle og drive med idrett for alle

Virkemiddel
Jobbe aktivt ut mot potensielle medlemmer via skoler og idrettsråd Få hjemmesiden oppdatert Jobbe mot inaktive voksne, barn og innvandrere Organisere styre på en bedre strømlinjeformet måte