Priser

Aktivt treningsmedlemskap

  • Unge (4 år til 19år ) = 140 kroner pr måned ved 1 års binding ,uten binding 160 kroner pr måned.
  • Pakkepris for drakt,forbundsavgift,forsikring og trening 2 semestre = 1400 kroner.
  • Voksne (19 år og oppover ) 200 kroner pr måned ved 1 års binding,uten binding 250 kroner pr måned.
  •  Gradering 8-4 Kyu :Inkluderer nytt belte og sertifikat = 250 kroner.
  • Gradering 3-1 Kyu :Inkluderer nytt belte og sertifikat = 600 kroner.

 


Dan gradering har varierende satser som inkluderer eskamensavgift, nytt personlig godkjent belte fra Japan og diplom signert fra hovedkontor.